Pastafarger Wilton

Wilton sin pastafargeserie er tatt ut av sortimentet på grunn av nye EU-regler.

Anbefalte alternativer:
Vi anbefaler PME eller Progel som begge er fullgode alternativer.